Alates 01.07.2023 on hooldusteenuse hind Pärsama hooldekodus 1110 eurot kuus.

Alates 01.07.2023 jõustunud hooldereformi kohaselt osaleb hoolduskomponendi tasumisel kohalik omavalitsus vastavalt enda kehtestatud piirmäärale. Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse 13.06.2023 määrusele nr 2-2/10 on piirmääraks kehtestatud 400 eurot.

Pärsama hooldekodus on alates 01.07.2023 hoolduskomponendi suurus 530 eurot. Hoolduskomponent sisaldab hooldajate ja abihooldajate kulu:

  1. tööjõukulu koos maksudega,
  2. tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulu,
  3. tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulu,
  4. koolituse ja supervisiooni kulu.

Kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärast suuremad hoolduskulud (asutuse kehtestatud hoolduskomponent) jäävad isiku enda või tema ülalpidamiskohustusega isikute kanda. Lisaks jääb isiku enda tasuda muu personali tööjõukulu koos maksudega ning üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majutuskulud, sealhulgas toitlustuskulu.

Vastavalt kehtestatud hooldustasude hinnakirjale on isiku enda tasuda 710 eurot. Sellele lisanduvad vastavalt isiku tegelikule tarbimisele mähkmete ja ravimite kulu.

Täiendavate tasuliste teenuste hinnakiri

  • Lühiajaline ööpäevaringne hooldamine (üks ööpäev): 36 eurot
  • Päevahoid (üks päev): 18 eurot
  • Duši kasutamine (üks kord): 4 eurot
  • Sauna kasutamine (1 tund): 8 eurot
  • Lõunasöök: 3 eurot
  • Pesu pesemine (1 kg): 1 euro